Menu
A+ A A-

Zasady korzystania

Proszę uważnie przeczytać Zasady Korzystania przed korzystaniem z serwisu oraz jego funkcjonalności. Zasady Korzystania odnoszą się do strony internetowej zlokalizowanej pod adresami liga-fls.pl oraz ligafls.pl, a także wszystkich subdomen. Dostęp do użytkowania serwisu jest regulowany niniejszymi Zasadami Korzystania (w połączeniu z Polityką Prywatności serwisu), a także wszystkimi dostępnymi prawami, zasadami oraz regulacjami. Używając stronę oraz wszystkie dostępne na niej funkcjonalności zgadzasz się z postanowieniami Zasad Korzystania. Zasady Korzystania mogą zostać zmienione lub uzupełnione jednostronnie przez FLS w każdym momencie bez wcześniejszej informacji. Każda zmiana zasad korzystania będzie skutkowała odświeżeniem poniższego wpisu. Proszę regularnie sprawdzać czy w zasadach korzystania nie nastąpiły zmiany. Jeżeli po wprowadzeniu zmian nadal korzystasz z serwisu i jego funkcjonalności oznacza to twoją akceptację wprowadzonych zmian. Jeżeli ich nie akceptujesz, zaprzestań korzystania z serwisu.

PRAWA WŁASNOŚCI I ZASTRZEŻENIA

Serwis jest własnością i jest zarządzany przez FLS. FLS zastrzega sobie prawo do korzystania z różnych dostawców poszczególnych funkcjonalności.
Zawartość oraz materiały umieszczane lub kolportowane na stronie (włączając w to bez ograniczeń video, audio, zdjęcia, tekst, obrazki, grafiki, statystyki, wyniki, aktualności, znaki graficzne sponsorów i partnerów) są albo własnością FLS albo zostały użyte za zgodą lub na licencji właścicieli. Strona jest prowadzona dla celów dostarczania informacji, rozrywki oraz komunikacji. Każdy użytkownik może pobrać ze strony dowolny element strony do komputera tylko na swój własny, prywatny i niekomercyjny użytek. Bez zgody FLS zabronione jest dystrybuowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów umieszczonych na stronie chyba, że Zasady Korzystania stanowią inaczej. Modyfikacja dowolnego elementu strony w dowolnej formie jest naruszeniem praw własności.
Znaki słowne, logotypy, znaki handlowe oraz projekt strony są własnością FLS lub partnerów.

DOSTĘP DO STRONY

Żeby uzyskać dostęp do strony należy być połączonym z internetem (World Wide Web). Niektóre elementy strony mogą wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania, a także pewnych minimalnych wymagań technicznych komputera, które mogą ulegać zmianie bez wcześniejszej informacji.

REJESTRACJA

Żeby korzystać z serwisu FLS nie jest konieczna rejestracja ani logowanie. Wszystkie funkcjonalności są dostępne bez ograniczeń.
Żeby korzystać z pewnych funkcjonalności strony możesz zostać poproszony o podanie swojej nazwy, która będzie towarzyszyć zamieszczanym przez Ciebie treściom. Nie jesteś zobowiązany do używania tej samej nazwy za każdym razem. Twoją nazwą może być zarówno twoje imię, nick, pseudonim lub słowo z którym chcesz być identyfikowany.

FUNKCJONALNOŚCI I ZAWARTOŚĆ

Zawartość strony oraz wszystkie jej funkcjonalności mogą być zmieniane, usuwane odnawiane przez FLS.
a. Serwis i jego funkcjonalności mogą oferować możliwość wysyłania wiadomości lub zostawiania komentarzy i wpisów.
b. Mimo że FLS może od czasu do czasu monitorować wpisywane wiadomości oraz nazwy użytkowników to nie ma obowiązku usuwać lub zmieniać treści tych wpisów. Ponadto FLS nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za treść umieszczanych wpisów, a także nie gwarantuje prawdziwości umieszczanych tam danych. Ponadto FLS ma prawo do usunięcia wpisów, które naruszają Zasady Korzystania, są wulgarne lub obraźliwe w stosunku do innych użytkowników lub obsługi serwisu.
c. Wpisując jakąkolwiek wiadomość, pomysł, ideę, koncepcję, know-how, sugestię lub materiał zgadzasz się na nieograniczone wykorzystanie przez FLS zamieszczonych wpisów i nie możesz domagać się zapłaty lub jakichkolwiek innych świadczeń w zamian.

KODEKS POSTĘPOWANIA

Zgadasz się nie używać serwisu i jego funkcjonalności w sposób, który:
a. jest niezgodny z prawem, oszczerczy, szkalujący, obsceniczny, wulgarny, agresywny, nienawistny, pornograficzny, profanujący, niestosowny lub w inny sposób, który zostanie uznany przez FLS za niewłaściwy;
b. narusza prawa osób trzecich, w tym bez ograniczeń prawa autorskie, znaków towarowych, patentów, praw do prywatności i wizerunku lub ujawnia informacje poufne lub tajemnicy handlowej w sposób zabroniony;
c. szkodzi lub próbuje zaszkodzić nieletnim;
d. zawiera informacje, oprogramowanie lub inne materiały o charakterze komercyjnym;
e. zawiera reklamy, promocje lub spam dowolnego rodzaju;
f. stanowi lub zawiera nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd stwierdzenia.

GŁOSOWANIE

Serwis może oferować możliwość oddawania głosów w różnego rodzaju konkursach, wyborach lub plebiscytach. Oddając swój głos zgadzasz się z zasadami głosowania przedstawionymi podczas jego trwania oraz w Zasadach Korzystania.

LINKI

Serwis lub jego funkcjonalności mogą zawierać linki do innych stron www. Te linki nie są kontrolowane przez FLS i FLS nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zawartość udostępnianą na tych stronach.

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU

Na dostępność serwisu i jego funkcjonalności wpływ może mieć wiele czynników, w tym opóźnienie meczów, zmiany terminarza, problemy techniczne, opóźnienia w działaniu sieci, prace administracyjne lub inne przyczyny. Zgadzasz się, że FLS nie jest zobowiązane do dostarczenia żadnej specyficznej zawartości lub dostępu do strony i jej funkcjonalności.

Member of Interliga Patronat nad rozgrywkami: Korona Kielce